FAQ

FAQ - garść informacji

Pomiary alkoholu we krwi.
Niedługo po dostaniu się alkoholu do naszej krwi organizm stara się go usunąć. Około 10% jest wydalane poprzez oddech, pot i mocz. Pozostałe 90% jest neutralizowane w procesie zwanym metabolizmem w którym znaczną funkcję pełni wątroba.

Doświadczony policjant potrafi oszacować jaki jest stopień alkoholu we krwi danej osoby, aczkolwiek jest to skrajnie niemożliwe żeby przeprowadzić dokładny pomiar bez użycia odpowiedniego osprzętu.

Jak zmienia się zachowanie wraz ze wzrostem stężenia alkoholu we krwi?

Sprzęt mierzący może takie pomóc przewidywać typowe zachowania przy różnych stężeniach alkoholu we krwi. Oczywiście, każdy może reagować inaczej na różne dawki alkoholu. Przedstawiona poniżej tabela pokazuje najbardziej typowe reakcje na dane stężenia:

 • 0.2‰ - 0.3 ‰   Rozproszona uwaga, lekka euforia i większa śmiałość. Uczucie relaksacji i beztroski.
 • 0.4‰ - 0.6‰    Zwiększona samoocena, mniej zahamowań i zdecydowane rozluźnienie. Coraz częściej występują błędy w logicznym myśleniu. Małe upośledzenie pamięci oraz rozproszona uwaga. Większa skłonność do okazywania uczuć, a także wzmożona wrażliwość na szczęście lub smutek.
 • 0.7‰ - 0.9‰    Szereg czynników wpływających na gorsze umiejętności prowadzenia pojazdu  - pogarsza się koordynacja ruchów, zmniejsza szybkość reakcji, następuje pogorszenie wzroku oraz ograniczenie pola widzenia. Samokontrola i opanowanie są zmniejszone, natomiast występuje zwiększona skłonność do ryzyka. Poczucie, że jest się lepszym niż to jest w rzeczywistości.
 • 1.0‰ – 1.2‰    Znaczna nietrzeźwość. Zaburzona koordynacja psychoruchowa, bardzo słaba ocean sytuacji. Pojawia się bełkot, zaburzenia równowagi i wzroku, bardzo długi czas reakcji. Całkowite zaburzenie racjonalnego myślenia.
 • 1.3‰-1.5‰    Stan totalnej nietrzeźwości. Znikoma zdolność oceny sytuacji, percepcji I zdolności koordynacji psychoruchowej. Bardzo wolny czas reakcji na bodźce. Bełkot, utrata równowagi I zamazany wzrok. Pewność siebie zostaje zastąpiona przez strach i niepokój. Mogą wystąpić wymioty.
 • Mając 1.5 ‰ spowodowanie wypadku jest 380 razy bardziej prawdopodobne niż podczas trzeźwości!  
 • 1.6‰ – 1.9‰    Osoba wygląda na kompletnie “zalaną”. W tym momencie całkowicie tracimy kontrole nad swoim ciałem, często występują omdlenia. Prawie zawsze występują nudności i mdłości, a osoba ma trudności ze skupieniem się na jakimkolwiek obiekcie.
 • 2.0 ‰    Poczucie zdezorientowania, zmieszania I skołowania. Występują zawroty głowy. Wymagana jest pomoc innych osób w utrzymaniu pozycji pionowej. Utrata odczuwania bólu. Brak odruchu wymiotnego mogący spowodować zadławienie się. Prawdopodobna jest utrata pamięci z tego okresu.
 • 2.5‰    Zaburzenie wszystkich funkcji psycho-ruchowych. Zerowa koordynacja ruchowa. Zwiększa się ryzyko uduszenia się własnymi wymiocinami i poważnych urazów spowodowanych upadkami lub innymi wypadkami losowymi.
 • 3.0‰ – 4.0‰    Skrajne zagrożenie życia. Utrata świadomości miejsca I czasu. Prawdopodobne omdlenia z których trudno jest wybudzić. Może wystąpić zgon spowodowany przedawkowaniem alkoholu.Wzrasta zagrożenie śpiączką
 • Powyżej 4.5‰ alkoholu we krwi śmierć dotyka już większość ludzi.

Ciało (a dokładniej wątroba) ma zdolność to metabolizmu alkoholu. Bez względu na to jak szybko i w jakich ilościach jest on spożywany, organizm może pozbyć się tylko ilości jednego, przeciętnego drinka na godzinę. W zależności od czynników takich jak waga, wzrost, płeć, zawartość wody w organizmie, proporcja między ilością tłuszczu a ilością mięśni, spożywanymi pokarmami itp. Jeden drink dotrze do naszego krwioobiegu po 30-45 min. 

Szybka konsumpcja 4 lub 5 drinków w godzinę zmusza wątrobę do pracy przewyższającej jej metaboliczne możliwości. Wynikiem tego jest szybki wzrost alkoholu we krwi, który wzrasta do czasu zaprzestania przyjmowania kolejnych dawek alkoholu. Takie szybkie picie alkoholu jest powszechne wśród ludzi młodych i studentów i prowadzi do niebezpiecznie wysokiej zawartości promili we krwi.


Czas trzeźwienia.

Alkohol jest usuwany z organizmu w tempie 0.15‰ na godzinę. Jest to ilość jaką zdolna jest „przerobić” wątroba. Wniosek? Czas trzeźwienia jest o wiele dłuższy niż czas upajania się.

 • Czas trzeźwienia = 0.15‰ na godzinę
 • Osoba mająca 1.6 ‰potrzebuje aż 10 godzin żeby być kompletnie trzeźwym. Nawet po 8 godz. Nie może legalnie prowadzić samochodu, pomimo że może czuć się już bardzo dobrze a wszystkie objawy nietrzeźwości mogą zniknąć..

Kolejnego dnia po nocnej zabawie rzadko myślimy o tym, że rano możemy wciąż być niezdolni do prowadzenia pojazdu. Często wsiadamy za kierownicę stanowiąc zagrożenie dla siebie i innych ludzi. Jeżeli poprzedniej nocy mamy około 2‰ alkoholu we krwi, czas w którym jego stężenie spadnie do 0.2 – prawnego limitu przy którym możemy w Polsce prowadzić pojazdy, możemy osiągnąć około godziny 12.00! W przypadku imprezy od 23.00 do 4.00 rano, podczas której wypiliśmy 0,7 whisky, będziemy trzeźwi po - uwaga - ponad dobie.


Efekty spożycia alkoholu

Skutki picia alkoholu dla układu pokarmowego. 

Żołądek produkuje specjalistyczny enzym dehydrogenazę, przekształcającą etanol w bezpieczniejsze substancje. To właśnie, dlatego nałogowcy i ludzie nadużywający alkoholu często miewają problemy z ilością tego bardzo ważnego enzymu w swoim organizmie. 
Gdy pijemy alkohol, około 20% substancji jest wchłaniane przez żołądek, a reszta obciąża nasze jelito cienkie. 
Im dłużej żołądek musi pracować nad przetwarzaniem etanolu, wystąpienie dwóch efektów ubocznych staje się bardziej prawdopodobne. Enzymy będą rozkładać część spożytego etanolu, a szybkość, z jaką ciało będzie pochłaniało alkohol będzie się spowalniać. Gdy spożywamy pokarm odźwiernik żołądka jest zamykany, aby umożliwić prawidłowe stawienie pożywienia. Natomiast spożywanie pokarmu i picie alkoholu w tym samym czasie uniemożliwia szybkie przedostanie się alkoholu do jelita cienkiego gdzie może być on szybko wchłonięty dając dehydrogenazie więcej czasu do pracy.

Ogólnie rzecz biorąc, im mniej waży dana osoba, tym większy wpływ będzie miała na nią dawka alkoholu. Dzieje się tak, dlatego, że alkohol ma bardzo wysokie powinowactwo z wodą, dlatego osoba umięśniona będzie odczuwała słabszy skutek po spożyciu tej samej ilości, co osoba otyła, gdyż tkanka tłuszczowa zawiera mniej wody.

Alkohol to trucizna! Gdy tylko dostaje się on do naszego organizmy wiele organów wzmaga pracę, aby pozbyć się,4% go tak szybko jak tylko jest to możliwe. Raz wchłonięta przez żołądek lub jelito cienkie dawka alkoholu, krąży w naszym układzie krwionośnym do czasu, gdy nie zostanie zneutralizowana przez wątrobę lub wydalona z moczem, potem i wydychanym powietrzem. Wątroba jest głównym organem, który pozbywa się z naszego organizmu około 90% alkoholu poprzez rozkładanie go w procesach chemicznych. Pozostałe 10% jest przekształcane przez nerki, płuca, skórę i wydalane wraz z moczem, potem lub wydychanym powietrzem.


Skutki picia alkoholu dla wątroby

Wątroba jest głównym organem, który pozbywa się z naszego organizmu około 90% alkoholu poprzez rozkładanie go w procesach chemicznych. Pozostałe 10% jest przekształcane przez nerki, płuca, skórę i wydalane wraz z moczem, potem lub wydychanym powietrzem.

Wątroba wytwarza wiele toksyn w naszym organizmie jako produkt uboczny metabolizmu alkoholu – etanal. Ma on negatywny wpływ na ten organ, mózg, żołądek powodując bóle głowy, nudności, wymioty i zgagę (tzw. kaca).


Skutki picia alkoholu dla mózgu

Wraz z naszym układem krążenia alkohol szybko dostaje się do wszystkich naszych organów – w tym również do mózgu. W mózgu wpływa negatywnie na zdolności oceny sytuacji I myślenia, powoduje problemy z równowagą, spowolnione reakcje, zamazany obraz, bełkot I luki w pamięci. Te przykre skutki mogą wystąpić nawet po niewielkiej dawce alkoholu, Np już po jednym lub dwóch drinkach. 

Gdy osoba trzeźwieje, te efekty uboczne zanikają. Aczkolwiek u nałogowych alkoholików mogą pociągnąć za sobą kolosalne konsekwencje dla zdrowia.

Od czego zależy w jakim stopniu alkohol wpływa na nasz mózg?

 • Jak często i w jakiej ilości jednostka spożywa alkohol
 • W jakim wieku miało się pierwszy kontakt z alkoholem i przez  ile lat jest on konsekwentnie kontynuowany
 • Wiek, płeć i podłoże genetyczne, historia rodziny
 • Ogólny stan zdrowia


W małych dawkach alkohol może nawet stymulować aktywności pewnych sfer mózgu, czego skutkiem jest stan błogości i zaspokojenia. Działa również podobnie jak Valium, uspokajając, łagodząc napady złości i relaksując. Wpływa również na wydzielanie serotoniny, która jak Prozac może poprawiać samoocenę I zmniejszać objawy depresji.

W większych dawkach, alkohol zaburza przesył impulsów nerwowych w mózgu, powodując odurzenie, słabą koordynację psychoruchową I trudności w wysławianiu się. Długotrwałe zażywanie dużych ilości alkoholu dramatycznie zmniejsza też zdolności zapamiętywania i nauki, tak więc, na dłuższa metę powoduje trudności w przyswajaniu nowych wiadomości i poszerzania wiedzy.

Po wielu latach picia u nałogowców dochodzi do zmniejszenia wielkości mózgu a w konsekwencji ryzyka wystąpienia trwałych, nieodwracalnych zmian w jego strukturze. Przykładem najczęściej występującego zbioru dolegliwości spowodowanych wieloletnim spożywaniem alkoholu jest syndrom Wernicka-Korsakoffa. Dotyka on w największym stopniu alkoholików z ubogą w składniki odżywcze dietą i powoduje paraliż nerwów, który może samoczynnie poruszać powieki lub też sprawiać trudności z koordynacją mięśni. Osoby cierpiące na syndrom Wernicka-Korsakoffa mogą być zdezorientowane do tego stopnia, że nie będą mogły znaleźć wyjścia z danego pomieszczenia a także nie będą mogły normalnie się poruszać! Ponad to charakterystycznym objawem są trudności w zapamiętywaniu I kojarzeniu faktów. W końcu, osoby te również szybko się denerwują, są rozdrażnione i łatwo wpadają w panikę, a także mają liczne luki w pamięci


Utrata świadomości
 
Utrata świadomości jest prawdopodobnie najbardziej niebezpiecznym z efektów spożycia alkoholu.

Alkohol jest znany z ingerencji w hipokamp, czyli część mózgu odpowiedzialną za zapamiętywanie. W nałogowców rozwój pamięci długotrwałej zostaje w znacznym stopniu zakłócony, co często powoduje częściowe lub całkowite tzw. urwanie się filmu obejmujące okres od kilkunastu minut do kilku godzin. Nie należy tego mylić z utratą przytomności, gdzie osoba całkowicie traci świadomość. Luki powodują wymazanie z pamięci pewnych epizodów i zdarzeń, które miały miejsce podczas stanu nietrzeźwości. Mogą to być zarówno wydarzenia bardzo nieistotne, jak i zagrażające zdrowiu i życiu np. przemoc, gwałty, wandalizm.

Utraty świadomości dotykają zarówno alkoholików, osób nadużywających alkoholu jak i pijących tylko okazjonalnie. Co ważne, im szybciej i więcej alkoholu spożywamy, tym większe jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Podczas badania 772 studentów (Wechsler 2002r), 40% z tych którzy spożywali alkohol doświadczyło przynajmniej jednej utraty orientacji. 9,4% z tych którzy spożywali alkohol w przeciągu ostatnich dwóch tygodni również zaznaczyło utratę świadomości.


Zatrucie alkoholowe i inne efekty uboczne

W zasadzie najbardziej znane i powszechne symptomy kaca to: bóle głowy, mdłości, złe samopoczucie i irytacja. Mogą być one zagrożeniem nie tylko dla jednostki, ale również dla innych ludzi np. w miejscu pracy.

Poza alkoholem, kolorowe drinki zawierają wiele dodatków nadających trunkom atrakcyjną barwę, kuszący zapach i smak, które w zależności od rodzaju w różnym stopniu piętnują objawy zatrucia alkoholowego. 
Dokuczliwy ból głowy jest spowodowany przez odwodnienie. Natomiast toksyny zawarte w alkoholu powodują kumulację kwasu żołądkowego czego rezultatem są wymioty i mdłości. Sok żołądkowy narusza błonę ochronną co skutkuje w samotrawieniu jego ścianek. Podobnie dzieje się z przełykiem, czego wynikiem jest uciążliwa zgaga.

Wraz ze spożyciem alkoholu wzrasta też konsumpcja cukrów. natychmiastowo reaguje na to trzustka wytwarzając więcej insuliny, aby obniżyć poziom glukozy we krwi. Gdy proces ten rozpocznie się raz, trzustka będzie pracowała przez wiele godzin redukcją poziomu cukru. Bardzo niski poziom glukozy powoduje drżenie rąk, pocenie się, zawroty głowy i zmęczenie.


Alkohol, a przemoc

Alkohol powoduje zanik jakichkolwiek zahamowań i ludzkich odruchów co często oznacza, że osoba agresywna w stanie nietrzeźwości stanie się wręcz niebezpieczna dla otoczenia.
Z powodu braku zahamowań i trudności w ocenie sytuacji alkohol może powodować gwałtowność i chęć do bójki nawet u zazwyczaj spokojnych i opanowanych ludzi. Ludzie ze skłonnością do alkoholu o wiele częściej padają ofiarami przestępstw na tle seksualnym i pobić.


Alkohol, a leki

Mieszanie alkoholu z jakimikolwiek lekami jest wysoce niebezpieczne. Często powoduje pogorszenie się stanu zdrowia poprzez uwydatnienie symptomów choroby lub zwiększenie mocy leku. Szczególnie niebezpieczne jest połączenia alkoholu z lekami na uspokojenie, gdyż powoduje to trudności w oddychaniu i zaburza racjonalne myślenie. 

Poniżej przedstawiamy listę leków których kategorycznie nie można zażywać w połączeniu z alkoholem. W przypadku innych, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutom.

 • Barbiturany
 • Valium, Halcion
 • Metylomorfina
 • Antyhistamina
 • Niektóre leki przeciwbólowe
 • Antydepresanty (np. Prozac)

Alkohol, a inne używki

Podobnie jak mieszanie antybiotyków czy też leków z alkoholem jest niebezpieczne, zażywanie dodatkowo innych używek takich jak środki uspokajające, amfetamina, antydepresanty czy marihuana, dodatkowo wzmaga efekty działania tych substancji.


Alkohol, a kac

Kierowcy prowadzący pojazd na kacu popełniają dwa razy więcej wykroczeń, cztery razy częściej zjeżdżają ze swojego pasa ruchu oraz przez ponad 1/4 czasu jazdy przekraczają limit prędkości. Dolegliwości, popularnie zwane kacem pojawiają się, gdy w organizmie nadal znajduje się alkohol. Jednak ich największe nasilenie przypada na moment, kiedy poziom alkoholu we krwi spada do zera. Złe samopoczucie może się utrzymywać od 8 do nawet 24 godzin. Typowymi objawami występującymi w tym czasie są: ból głowy, wrażliwość na światło, nudności, irytacja, zmęczenie oraz ogólne złe samopoczucie fizyczne i psychiczne


Mity dotyczące alkoholu.

Fałsz: Piwo jest mniej szkodliwe od innych trunków.
Prawda:  Jedno małe piwo, kieliszek wina lub jeden drink są tak samo szkodliwe dla organizmu.

Fałsz: Mieszanie różnych rodzajów trunków (piwo, wino, wódka, likier) sprawia że osoba jest bardziej pijana, niż gdyby piła tylko jeden rodzaj. 
Prawda: Mieszanie powoduje że osoba może czuć się gorzej, szczególnie następnego dnia, jednak nie powoduje że jest bardziej pijana. Alkohol to alkohol.

Fałsz: Zjedzenie dużego posiłku przed piciem daje gwarancje trzeźwości.
Prawda: Picie na pełny żołądek powoduje jedynie opóźnienie efektów. Jedzenie przez spożywaniem alkoholu nie może być sposobem na uchronienie się przed zatruciem alkoholowym!

Fałsz: Monety pochłaniają alkohol i zaburzają pracę alkomatów.
Prawda: Moneta trzymana pod językiem nie zmienia poziomu alkoholu we krwi i nie zaburza pracy alkomatu

Fałsz: Każdy reaguje na alkohol w ten sam sposób.
Prawda: Na absorpcje alkoholu wpływa wiele czynników indywidualnych takich jak waga, metabolizm, płeć, wysokość nad poziomem morza, zażywanie leki i wiele innych.

Fałsz: Mężczyźni i kobiety o tej samej wadze mogą wypić tyle samo alkoholu.
Prawda: Kobiety zazwyczaj szybciej się upijają ponieważ mają więcej tłuszczu niż mięśni. Mają również mniej enzymu metabolizującego alkohol – dehydrogenazy.

Fałsz: Picie nie jest takie groźne.
Prawda: Jedna na trzy osoby w wielu od 18 do 24 lat przynajmniej raz w życiu wylądowała na pogotowiu lub na izbie wytrzeźwień z powodu zbyt wysokiej koncentracji alkoholu we krwi. Ponad to alkohol często łączy się z problemami w rodzinie i pracy, zabójstwami, przestępczością i utonięciami.

Fałsz: Są sposoby na szybkie wytrzeźwienie.
Prawda: Całkowite pozbycie się z organizmu alkoholu zawartego w dwóch drinkach zajmuje około 3 godziny. Żaden czynnik zewnętrzny nie może przyspieszyć tego procesu – ani kawa, ani zimny prysznic.

Fałsz: Alkohol nie jest tak szkodliwy jak inne używki.
Prawda: Alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób śmiertelnych, takich jak rak. Zbyt częste picie prowadzi do uzależnienia, a często nawet do śmierci. W wielu przypadkach alkohol powoduje zwiększenie agresji i nieprzewidywalne zachowania, które są wyjątkowo niebezpieczne i mogą mieć negatywne skutki zarówno dla pijącego jak i ludzi w jego otoczeniu.